Entre tothom Mallorca

Accessibilitat

L'accessibilitat web es refereix a la possibilitat d'accés a la web i als seus continguts de totes les persones, independentment de les seves capacitats o limitacions funcionals (físiques, intel·lectuals o tècniques) o de les derivin del context d'ús (tecnològiques o ambientals).

Quan els llocs web estan dissenyats pensant en l'accessibilitat, tots els usuaris poden accedir en condicions d'igualtat als continguts, per exemple:

  • Proporcionant un text alternatiu a les imatges, els usuaris invidents o amb problemes de visió poden utilitzar lectors especials per accedir a la informació.
  • Quan els vídeos disposen de subtítols, els usuaris amb dificultats auditives poden entendre'ls plenament.
  • Si els continguts estan escrits en un llenguatge senzill i il·lustrats, els usuaris amb problemes d'aprenentatge estan en millors condicions d'entendre'ls.
  • Si l'usuari té problemes de mobilitat i li costa usar el ratolí, les alternatives amb el teclat li ajuden en la navegació.

"Dreceres" de teclat

Per poder navegar per aquest lloc web de forma accessible, s'han programat un grup de tecles d'accés ràpid que recullen les principals seccions d'interès general en els quals està organitzat el lloc.

Dreceres de teclat per al menú de navegació
Tecla Pàgina
0 Inici
1 Debats
2 Propostes
3 Votacions
4 Pressupostos participatius
5 Processos legislatius

Depenent del sistema operatiu i del navegador que s'utilitzi, la combinació de tecles serà la següent:

Combinació de tecles depenent del sistema operatiu i navegador
Navegador Combinació de tecles
Explorer ALT + drecera i després ENTER
Firefox ALT + MAJÚSCULES + drecera
Chrome ALT + drecera (si és un MAC, CTRL + ALT + drecera)
Safari ALT + drecera (si és un MAC, CMD + drecera)
Opera MAJÚSCULES + ESC + drecera

Grandària del text

El disseny accessible d'aquest lloc web permet que l'usuari pugui triar la grandària del text que li convingui. Aquesta acció pot dur-se a terme de diferents maneres segons el navegador que s'utilitzi.

Navegador Acció a realitzar
Explorer Veure > Grandària del text
Firefox Veure > Grandària
Chrome Ajustos (icona) > Opcions > Avançada > Contingut web > Grandària font
Safari Visualització > ampliar/reduir
Opera Veure > escala

Una altra forma de modificar la grandària de text és utilitzar les dreceres de teclat definits en els navegadors, en particular la combinació de tecles:

  • CTRL i + (CMD i + en MAC) per augmentar la grandària del text
  • CTRL i - (CMD i - en MAC) per reduir la grandària del text

Compatibilitat amb estàndards i disseny visual

Totes les pàgines d'aquest lloc web compleixen amb  les Pautes d'Accessibilitat o Principis Generals de Disseny Accessible establertes pel Grup de Treball WAI pertanyent al W3C.