Entre tothom Mallorca

Excrements de ca a les voravies!!

  4 Comentaris  •  11-12-2019  •  Margalida Puigserver Servera

A Algaida tenim un greu problema amb els excrements de ca, n'hi ha per tot arreu i ja podem sancionar des de l'ajuntament però no hi ha manera! Demanam col.laboració ciutadana per ajudar a millorar aquest greu problema! Què farieu vosaltres?

No estic d'acord 0%
3 vots

Procés participatiu per confeccionar el nou pla d'ordenació

  4 Comentaris  •  11-12-2019  •  Coiasg

Des de l'equip de govern es convida la ciutadania a participar en dibuixar tots junts el futur del nostre poble que passa per definir les grans línies d'actuació en matèria urbanística.

No estic d'acord 0%
3 vots

Potenciar l'ús del transport públic al municipi d'Alcúdia

  2 Comentaris  •  11-12-2019  •  Jaume Estrany Villalonga

Potenciar l'ús del transport públic a través d'aquestes dues iniciatives:

-Aumentar el carril bici.

-Bus llançadera per anar a les principals platges del nostre municipi.

No estic d'acord 0%
3 vots

Estàs d'acord amb què l'Ajuntament segueixi fent assemblees ciutadanes?

  Sense comentaris  •  11-12-2019  •  Henedina

Fa 15 dies l'Ajuntament de Manacor va realitzar la primera assemblea ciutadana de la seva història i aquesta setmana comença amb assemblees sectorials en relació al Pla General d'Ordenació Urbana. Què et sembla? De quins temes t'agradaria que se'n fessin?

No estic d'acord 0%
3 vots

La peatonalització del centre del municipi

  4 Comentaris  •  11-12-2019  •  Antoni Miralles Niell

Com pensau que s'hauria de debatre amb els ciutadans sobre si cal peatonalitzar el centre del poble o no?

Ho deixam obert a vehicles a motor?

Ho tancam els caps de setmanes?

Ho tancam tota la setmana?

No estic d'acord 0%
2 vots

Propostes per a una millor gestió dels residus

  2 Comentaris  •  11-12-2019  •  MARIA MESQUIDA ARTIGUES

A Felanitx tenim un greu problema de conscienciació ciutadana pel que fa a la gestió dels residus. Des de la Regidoria de Medi Ambient s'ha posat en marxa una Patrulla Verda que vigila els punts conflictius dels camins rurals i, en aquest aspecte hem millorat una mica. Però pel que fa a l'àmbit urbà aquesta situació segueix igual, donant una mala imatge del municipi i que els ciutadans no gaudeixin de passejar pels carrers i places. Quines propostes teniu per a conscienciar a la ciutadania de la importància que té fer una correcta gestió dels seus residus? 

No estic d'acord 0%
1 vot

Control de ruidos en Instalaciones deportivas en zonas residenciales.

  Sense comentaris  •  11-12-2019  •  Enrique Torres

En Marratxí hay instaciones deportivas en zonas residenciales donde se realizan acividades como clases de gimnasia con música y se escucha por toda la urbanización molestando a los vecinos.

No estic d'acord 0%
Sense vots

Exempció de l'impost sobre béns immobles de les entitats religioses

  Sense comentaris  •  11-12-2019  •  zaturnalea

Creus que les associacions religioses han de beneficiar-se de l'exempció de l'impost sobre béns immobles?? Donat que l'estat espanyol és aconfesional les entitats religioses haurien de tenir la consideració d'ents privats i per tant haurien de complir amb  la obligació de tributar pels béns immobles dels quals són propietàries. S'hauria de fer un estudi per veure quina és la quantitat exacta que es podria recaptar amb aquesta mesura.

No estic d'acord 0%
Sense vots

Donaries privilegis als pollencins per accedir al Far de Formentor a l'estiu?

  Sense comentaris  •  11-12-2019  •  Mateu Soler

Ja fa dos anys que a Pollença restringim l'accés al far de Formentor degut a la saturació de vehicles que es formava a la carretera. S'han proporcionat busos llençadera per accedir-hi i estan subjectes a horaris fixes.

Creus que els empadronats a Pollença haurien de tenir una llicència per a poder accedir-hi lliurament tot l'any?

No estic d'acord 0%
Sense vots

Considerau que el Consell de Mallorca hauria d'implementar el teletreball?

  7 Comentaris  •  17-10-2019  •  maramis

El teletreball, o treball a distància, permet treballar en un lloc diferent de l'oficina. La utilització dels nous mitjans informàtics permet millors comunicacions de forma remota, la qual cosa permet treballar de forma no presencial. El treball es fa en un lloc allunyat de les oficines centrals o de les instal·lacions de producció, mitjançant la utilització de les noves tecnologies de la comunicació. És el treball realitzat a distància utilitzant tecnologies de la informació i la comunicació (més conegudes com a TIC) per vendre productes i serveis al món. El concepte “a distància” significa que es pot treballar des de casa, des de la d'un familiar o amic, un hotel, un restaurant o des de qualsevol altre lloc. 

Entre els avantatges del teletreball per als treballadors i treballadores hi ha:

- Més flexibilitat.

- Més autonomia i mobilitat.

- Increment de la productivitat.

- Més oportunitats laborals.

- Major especialització.

- Major conciliació de la vida laboral i familiar.

- Millor integració laboral per les persones amb discapacitat.

- Possibilitat de combinar la feina amb tasques domèstiques.

- Reducció dels desplaçaments.

Trobau que és convenient que s'implementi o pensau que hi ha desavantatges que s'han de valorar?

No estic d'acord 0%
12 vots

Participació ciutadana o mers convidats de pedra?

  14 Comentaris  •  17-10-2019  •  Encarnación Sastre Sáenz

Entre tothom Mallorca és una plataforma gestionada pel Consell de Mallorca que permet a la ciutadania de l'illa participar de diferents processos. Segons informació extreta d'aquesta plataforma podem fer propostes, incidir en la normativa insular i municipal i obrir debats per intercanviar opinions amb altres persones.

Si feim un cop d'ull a n'aquest lloc de trobada, reflexió i construcció podem apreciar una certa inactivitat que ens fa pensar si la ciutadania ha assumit que els governants no creuen en el processos participatius; que quan ho fan és a desgana i per certa pressió d'entitats ciutadanes; que no creuen en la ciutadania, la seva maduresa i l'assumpció de responsabilitats tant en la col·laboració, com en la decisió d'alguns aspectes de la gestió.

Sembla que el problema és d'actitud, de convenciment, de capacitat de canvi, de trencar hàbits però no només per part dels polítics, també la ciutadania ha de canviar i no viure en la passivitat acceptant sense més un model institucional ple de mal vicis i costums que ha consolidat unes maneres de fer i actuar.

Personalment crec que no és un problema d'uns és problema de tosts.

Des d'aquí vos convid a participar en aquest debat i així entre totes i tots començarem a canviar les coses.

No estic d'acord 0%
9 vots

Participació dels treballadors i treballadores del Consell dins la institució

  8 Comentaris  •  17-10-2019  •  NaBel

Quan parlam de participació, ens referim, bàsicament, a la ciutadania. Però, on tenen cabuda les aportacions, suggeriments, propostes,.... dels propis treballadors i treballadores de la institució envers temes d'organització, de logística, o fins i tot en normatives?

A la Intranet disposam d'un espai de "interacció", que és buid.

Com es podria possibilitar i vehicular aquesta participació?

- A través d'aquesta plataforma, amb un espai propi

- A la Intranet, però amb més transparència i potenciació

- D'altres formes?

 

No estic d'acord 0%
7 vots

Percepció de la ciutadania sobre la Violència de gènere

  2 Comentaris  •  17-10-2019  •  Ana

Per què penseu que en aquest moment s'està qüestionant la Llei sobre Violència de Gènere, una problemàtica sobre la qual ja se suposava que hi havia un consens? Tot i que hi ha dades que refrenden la necessitat d'una llei específica sobre la protecció a les dones que pateixen aquest  tipus de violència, hi ha gent que no les creu. Com penseu que podrien millorar aquesta percepció de la ciutadania?

http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Violencia/VictimasMortalesVG.htm

No estic d'acord 0%
7 vots

Proposta d'intervenció o creació d'una nova carretera

  5 Comentaris  •  17-10-2019  •  xsk

Davant la proposta d'una intervenció o creació d'una nova carretera, qui tindria dret a opinar? Els veïnats/residents dels municipis afectats o tots els residents de l'illa?

Són els residents de la zona els que coneixen de primera mà la problemàtica real de les carreteres. Les hores més conflictives, els trams delicats, les rotondes més saturades... Tal volta, són ells i les seves opinions, les que tindrien més pes a l'hora de modificar un traçat o crear-ne un de nou.

Tenen els tècnics la darrera paraula?

Que en penses?

imatge del diari Ultimahora

No estic d'acord 0%
6 vots

Es pot garantir que ninguna persona passi gana a les Illes?

  Sense comentaris  •  17-10-2019  •  IAR

Cada 16 d'octubre es commemora el Dia Mundial de l'Alimentació, una celebració promoguda per la ONU i la FAO amb l'objetivu de disminuir la fam al món. (https://news.un.org/es/story/2019/10/1463701). Al mateix temps, l’obesitat és la malaltia nutricional més freqüent als països desenvolupats i s’està convertint en un dels problemes de salut pública emergents i preocupants. L’Organització Mundial de la Salut qualifica la situació com d’epidèmia...

A les Illes Balears, la Regidoria de Benestar i Drets Socials amb el seu programa de Cartera Municipal de Serveis Socials (https://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_108298_1.pdf) marca els perfils dels usuaris dels menjadors socials. També trobem programes similars a organitzacions no gubernamentals com Creu Roja.

Pensau que amb aquestes mesures queden cobertes totes les necessitats a la nostra comunitat?

No estic d'acord 0%
6 vots

¿Cómo reducir los atascos?

  4 Comentaris  •  17-10-2019  •  Cristina

En los últimos años se ha incrementado notablemente el tráfico en la isla. Se producen un gran número de atascos a diario y es necesario encontrar soluciones al respecto. Vivimos en un espacio limitado y la cantidad de tiempo que se pasa en un atasco repercute en los nervios y la crispación de la gente que se muestra más agresiva y con menos paciencia cuando se encuentran en esta situación.

 

No estic d'acord 0%
5 vots

Compleixen els municipis les expectatives del joves?

  Sense comentaris  •  17-10-2019  •  lin

La joventut és un col·lectiu que té moltes coses a dir, en general la seva participació  a nivell de municipi  hauria ser més present, els joves són el nostre futur i mereixen  un tracte especial i diferenciat. És important que els ajuntaments disposin d'una àrea exclusiva dedicada a les seves necessitats, com a programar activitats expresses per als joves i a donar-los el màxim d'informació mitjançant un servei com ara: Informació de cursos de formació, ofertes de feina actualitzades, informació de borses de treball, informació i difusió d'activitats d'oci i temps lliure , informació i tramitació de totes les activitats, subvencions i tallers, .... Inca disposa d'un casal per a joves "sa fabrica" https://twitter.com/casaljovesinca, que dona sortida a les necessitats dels joves del municipi, però compleix totes les expectatives de la joventut d'Inca?   

No estic d'acord 0%
5 vots

Restringir el trànsit de vehicles al centre de Palma

  3 Comentaris  •  17-10-2019  •  masalva

La societat cada vegada més demana més espais per gaudir de la ciutat amb seguretat i sense contaminació, a més l'arribada de turistes provoca que l'espai per als peatons sigui molt reduït. Les polítiques ambientals van dirigides cada vegada més a la restricció de vehicles contaminants i a ampliar l'espai destinat als peatons i als sistemes de transport no contaminants. Com una actuació que no només millora les condicions ambientals i de salut de la població sinó que milloren el sentiment del ciutadà anvers a la seva ciutat.

Està clar que cada vegada que s'ha peatonalitzat un espai urbà s'ha donat un enfrontament entre els partidaris i els detractors de la restricció de vehicles. Encara que després de la peatonalització les veus disonants es van reduint progressivament atès els múltiples beneficis d'aquesta restricció. Aquesta actuació hauria d'anar de la mà amb polítiques actives de millora de la xarxa de transport públic i dels carrils bici.

El procés actual d'anar peatonalitzant carrer a carrer és molt lent i costòs, no seria millor ser valents i apostar per una ciutat més humana i restringir el trànsit de vehicles a tot el centre històric, prenent com a límit les Avingudes i el recorregut de l'antiga murada?

No estic d'acord 20%
5 vots

Reducció de la velocitat màxima a la Ma-20 (via de cintura)

  3 Comentaris  •  17-10-2019  •  abl

En el moment de la seva construcció la Ma-20 o via de cintura va néixer com una circumvalació per no haver de passar dins Palma per anar d'un costat a l'altre de la ciutat. Donat en nombre de carrils, el traçat i el nombre de vehicles que hi circulaven era adient que la velocitat màxima fos de 120km/h. Avui en dia amb la densitat de vehicles que hi ha, especialment en la temporada d'estiu, fa que la via de cintura es trobi congestionada la major part dels dies. Moltes vegades per qualque petit accident o només pel fet de la quantitat de vehicles que hi circulen. Consider que si es reduís la velocitat a 80km/h (que és la màxima que a dia d'avui es pot circular la major part dels dies) no augmentaria el temps que ens hi passam a aquesta via i disminuirien els embossos.

No estic d'acord 50%
4 vots

Laborals-Interins

  3 Comentaris  •  27-02-2019  •  interins

Sabiendo que hay un alto porcentaje de laborales, interinos, contrataciones concatenadas de programas y el gasto multimillonario para la población, que supondrá indemnizar a este personal en fraude de ley en caso de cese por la convocatorias de oposiciones próximas, porqué no se consolidan hasta extinción de plaza ( jubilación ) . Todo ese importe económico se podría destinar a otros ámbitos de la sociedad que están en precario( Tercera edad , menores, discapacitados...)

No estic d'acord 0%
10 vots

Quina persona o entitat consideres que es mereix un premi o distinció d'honor?

  13 Comentaris  •  04-02-2019  •  Participació CIM

                                                                        

Dia 24 d’abril se celebrarà l’acte del lliurament de les Medalles d'Honor i Gratitud de l’Illa de Mallorca, distincions com Fill Predilecte o Filla Predilecta (persones nascudes a Mallorca),  Fill Adoptiu o Filla Adoptiva (persones nascudes fora de Mallorca) i els premis Jaume II (persones o grups que han desenvolupat un servei especial l'any 2018), que volen reconèixer la tasca que persones i entitats han fet o fan en benefici de Mallorca i de la ciutadania.

 

 

Qui pot fer-hi propostes?

La ciutadania,les entitats i els ajuntaments.

El nombre de propostes és il·limitat.

Cal presentar la proposta amb arguments que la sostinguin.

Revisa els tips de la participació abans de començar a escriure.

 

 

Com fer-hi propostes?

La ciutadania té dues maneres de proposar candidatures:

► A través de la plataforma de participació ciutadana Entretothom

► Presentant una proposta per escrit a l'atenció de la DI de Participació Ciutadana (cal registrar-la)

 

Calendari a seguir

Del 4 al 17 de febrer, presentació de propostes.

► Del 18 al 20 de febrer, buidatge i resum de les propostes. Dia 21 publicació de totes les candidatures rebudes amb l'argumentari que les acompanya.

► Mes de març, creació de la comissió informativa encarregada d'avaluar les candidatures i fer un dictamen. Aquest s'elevarà al ple del CIM, el qual és l'encarregat de resoldre els premis.

►El 24 d'abril, acte institucional de lliurament.

►Del 25 al 30 d'abril, avaluació del procés i recull de les propostes de millores per als anys anys.

 

Per a més informació: http://participaciociutadanamallorca.cat/ca/projecte/39

Recull de propostes http://participaciociutadanamallorca.cat/ca/noticia/36

No estic d'acord 0%
1 vot

Avaluació de l'audiència pública 2018

  Sense comentaris  •  10-12-2018  •  Participació CIM

Si has participat a alguna de les audiències que es varen dur a terme el passat mes de novembre a la seu del Consell de Mallorca.

Ens pots dir que t'ha semblat? Quins aspectes milloraries? Tens propostes de futur?

Aquí teniu els vídeos de cada audiència:

Dia 27 de novembre: Territori i Infraestructures, Economia i Hisenda, Participació Ciutadana i Presidència

Dia 28 de novembre: Benestar i Drets Socials, Funció Pública

Dia 29: Medi Ambient i Natura, Cultura Patrimoni i Esports, Desenvolupament Local

Podeu trobar més informació a la web de participaciociutadanamallorca.cat

No estic d'acord 0%
Sense vots

Avaluació campanya "homes donant la cara"

  2 Comentaris  •  04-12-2018  •  Participació CIM

                                           

Quina és la teva opinió envers la campanya del 25N "homes contra la violència masclista"?

Quins aspectes milloraries?

Tens alguna proposta?

Si voleu veure el vídeo clicau aquí

No estic d'acord 0%
2 vots

Valoració ajuts a la participació ciutadana per ajuntaments i associacions 2018

  3 Comentaris  •  03-12-2018  •  Participació CIM

Com valorau la convocatòria de subvencions de Participació Ciutadana d'enguany? Ens proposau millores per a l'any que ve?

Informació de la convocatòria aquí

No estic d'acord 0%
2 vots

Dona, política i societat #Xerrades al Consell

  3 Comentaris  •  14-11-2018  •  Participació CIM

Quin hauria de ser el posicionament de les dones polítiques, als Ajuntaments, als Consells i al Parlament,  davant les accions masclistes que es produeixen  a la nostra societat?

No estic d'acord 100%
1 vot

Ajuda sobre els debats

Ajuda sobre els debats

Aquest és un espai per debatre i compartir punts de vista en el qual qualsevol persona pot exposar un tema sobre el qual vulgui plantejar qüestions o compartir punts de vista amb altres persones.

Per obrir un debat, és necessari registrar-se en el web https://entretothom.net/. Les persones usuàries que ja hi estiguin registrades també poden comentar els debats oberts i valorar-los amb els botons «Estic d’acord» o «No estic d’acord».

El Consell de Mallorca impulsarà debats sobre temes d’actualitat amb l’objectiu de conèixer el parer de la ciutadania i, a partir d’aquest, dissenyar les seves polítiques públiques.

Un debat no activa cap mecanisme d’actuació concret.

Intenta ser breu, tens uns màxim de mil caràcters.