Entre tothom Mallorca

Tornar

Valoració ajuts a la participació ciutadana per ajuntaments i associacions 2018

Participació CIM Participació CIM  •  03-12-2018  •    3 Comentaris  • 

Com valorau la convocatòria de subvencions de Participació Ciutadana d'enguany? Ens proposau millores per a l'any que ve?

Informació de la convocatòria aquí

Comentaris (3)


Necessites iniciar sessió o Registrar-te per fer comentaris.
 • Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears

  Pel que fa a les entitats creiem que no es pot fomentar la participació a curt termini. La convocatòria surt tard, amb unes dates per dur a terme les accions curtes, un període de justificació ajustat on s'han de demanar pagar abans del termini la despesa de seguretat social perque sino no és subvencionable. Sembla treta sense previsió. De cara a futures convocatòries es proposa la plurianualitat com es fan a altres convocatòries d'altres administracions, que tota la tramitació es pugui fer mitjançant administració electrònica i tots els els annexes estiguin en format digital per tal de facilitar la tasca tant a les entitats a l'hora de justificar com als responsables de la comprovació.
  Altres propostes: terminis reals, treure convocatòria dins els dos primers mesos de l'any, preveure la bestreta o els pagaments parcials, fer seguiment des de l'administració convocant, recollir les bones pràctiques de les entitats que es presenten per tal que es puguin replicar a tota l'illa.

  Sense respostes
 • Xavier Torrens
  Xavier Torrens  • 11/12/2018 10:25:00

  Bon dia!
  Les línies de suport als processos de vertebració social i foment de la participació que fem les entitats del tercer sector son necessàries i positives.
  Propostes de millora. Periodes subvencionables més amples que siguin més coherents amb els cicles del projecte. Convocatòria més ajustada al cicle: més prest i perquè plurianuals. Si jurídicament no es pot, políticament es pot impulsar el canvi de bases o fins i tot de la normativa pròpia de subvencions: la llei de subvencions estatals permet accions i despeses (plurianualitat, despeses financeres inherents, etc.) que ara no es permeten. Millora en la gestió dels expedients. Costa molt d'entendre que l'administració tardi tant en gestionar expedients de subvenció. Els annexes en digital també son molt millorables: fulls de càlcul per la part econ i un arxiu per annex.
  Formació específica per a les entitats o manual de gestió de la convocatòria, facilitaria tot a tothom: entitats i Consell.

  Sense respostes
 • Cécile
  Cécile  • 03/12/2018 14:26:53

  És una convocatòria fonamental per donar suport a entitats que estimulen i fomenten la participació ciutadana amb iniciatives que abans no rebien cap tipus d'ajut. Gràcies per continuar convocant aquesta línia de subvencions, molt útil per a les associacions.

  Sense respostes