Entre tothom Mallorca

Icona de Processos normatius

Processos normatius

Ajuda sobre processos normatius
No hi ha processos actius

Ajuda sobre processos normatius

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, obliga a les administracions a exposar públicament qualsevol normativa que s’hagi d’aprovar.

En aquest apartat  podeu fer les aportacions sobre qualsevol normativa que hi trobareu.

Com a ajuntaments, si no disposau de cap eina digital pròpia per fer-ho, ens podeu fer arribar la normativa que vulgueu exposar públicament.

Per poder fer aportacions vos heu de registrar a Entre tothom Mallorca. Es faran arribar les aportacions a l’àrea del Consell o de l'Ajuntament corresponent per si ho volen incorporar a la redacció final del document.