Entre tothom Mallorca

Icona de Processos normatius

Processos normatius

Ajuda sobre processos normatius

Iniciam el procés deliberatiu per elaborar el Reglament, ja que una norma com aquesta ha de ser fruit del treball i la participació de totes i tots els actors implicats, del disseny compartit i el consens debatut.

Dates clau

Debat previ

18 Nov 2019 - 28 Feb 2020

Propostes

18 Nov 2019 - 28 Feb 2020

Al·legacions

28 Feb 2020 - 15 Mar 2020

Ajuda sobre processos normatius

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, obliga a les administracions a exposar públicament qualsevol normativa que s’hagi d’aprovar.

En aquest apartat  podeu fer les aportacions sobre qualsevol normativa que hi trobareu.

Com a ajuntaments, si no disposau de cap eina digital pròpia per fer-ho, ens podeu fer arribar la normativa que vulgueu exposar públicament.

Per poder fer aportacions vos heu de registrar a Entre tothom Mallorca. Es faran arribar les aportacions a l’àrea del Consell o de l'Ajuntament corresponent per si ho volen incorporar a la redacció final del document.