Entre tothom Mallorca

Icona de Processos normatius

Processos normatius

Ajuda sobre processos normatius

Iniciam un procés participatiu per modificar el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca

Dates clau

Debat previ

16 Oct 2019 - 31 Aug 2020

Publicació esborrany

30 Jun 2020

Propostes

16 Oct 2019 - 31 May 2020

Al·legacions

-

Publicació resultats

30 Sep 2020

Ajuda sobre processos normatius

La llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, obliga a les administracions a exposar públicament qualsevol normativa que s’hagi d’aprovar.

En aquest apartat com a ciutadania podeu fer les aportacions sobre qualsevol normativa que hi trobareu.

Com ajuntaments, si no disposau de cap eina digital pròpia per fer-ho, ens podeu fer arribar la normativa que vulgueu exposar públicament.

Per poder fer aportacions vos heu de registrar a Entre tothom Mallorca. Es faran arribar les aportacions a l’àrea del Consell o Ajuntament corresponent per si ho volen incorporar a la redacció final del document.