Entre tothom Mallorca

Ajuda sobre les propostes

Ajuda sobre les propostes

Qualsevol ciutadà o ciutadana de Mallorca pot fer una proposta. Si la proposta feta obté el suport de cinquanta persones, es farà arribar a l’àrea del Consell que en tengui les competències  i l’equip polític d’aquesta àrea decidirà si la du a terme o no.

Per crear una proposta, cal registrar-se a Entre tothom Mallorca. La proposta estarà oberta i rebrà el suport d’altres persones que també la consideren interessant. També pot ser valorada negativament, fet que li resta suport.

Les propostes es mantenen durant tres mesos i després es poden visualitzar a la dreta com a propostes retirades.